Over Sportverloning.nl

Over Sportverloning.nl

Sportverloning.nl is in 2012 gestart om de groeiende groep modern werkenden van dienst te zijn en tegemoet te komen aan de behoefte om te werken zonder vast contract en onder eigen regie. Sportverloning.nl verzorgt de administratie en zekerheden voor modern werkenden, maar is niet betrokken bij de voorwaarden die de modern werkende met zijn of haar opdrachtgever afspreekt. Sportverloning.nl verzorgt deze service inmiddels voor 50.860 ingeschrevenen die goed en zeker willen werken. We breiden onze dienst regelmatig uit met extra voordelen voor de modern werkenden, want samen bereik je meer!

Missie & visie

1

Missie

Sportverloning.nl er voor iedereen zijn die volledige grip, inzicht en regie wil hebben over zijn of haar inkomen, waarbij Sportverloning.nl de partner is in zijn of haar freelance bestaan van opdracht naar opdracht.

2

Visie

Sportverloning.nl wil landelijk bekend staan bij modern werkenden, opdrachtgevers en stakeholders als de logische, en vooral betrouwbare, keuze om het inkomen te verzorgen gedurende de gehele loopbaan. Hierbij faciliteren we binnen 4 jaar minimaal 100.000 modern werkenden.

Oplossing!?

Statement

Sportverloning.nl is een dienstverlener die zich heeft gespecialiseerd in het verlonen van modern werkenden die buiten de KvK willen werken, waarbij de belastingen geregeld zijn. Én ze bovendien verschillende faciliteiten laagdrempelig kunnen inkopen, zoals arbeidsvoorwaarden en diverse producten. Door niet plat te verlonen (zoals bij Prae Artiestenverloning), de hoge flexibiliteit in voorwaarden en de unieke samenwerkingen, kunnen we ons als verloningsbureau onderscheiden. Wij zetten de modern werkende centraal waar bijna alle concurrerende businessmodellen zich richten op opdrachtgevers, met als doel zo duur mogelijk te verkopen tegen zo laag mogelijke kosten via ontransparante businessmodellen. Dit hebben we volledig omgedraaid door een vast percentage voor onze dienstverlening te vragen. Elke modern werkende verloont volgens zijn eigen behoefte en elke werkgever onderneemt zonder risico’s tegen een vast tarief.

Bestaande oplossingen

In Nederland zijn er verschillende oplossingen om arbeid leveren fiscaal goed te regelen:

  • zzp’ers die met een KvK- en btw-nummer factureren;
  • werkgevers die een privaatrechtelijke arbeidsrelatie aangaan met hun werknemers;
  • opdrachtgevers die hun personeel onderbrengen bij een payrollbedrijf om risico’s en administratie te voorkomen;
  • uitzendbureaus die opdrachtgevers helpen bij het vinden van personeel en uitzenden;
  • contractors die bemiddelen voor opdrachtgevers met zzp’ers om het inhuurproces te optimaliseren en risico’s te voorkomen.

Wij vinden een oplossing alleen een oplossing als die tegemoet komt aan de opdrachtgever én de opdrachtnemer. Wij maken ons dan ook sterk om werkenden contractsvrij de zekerheden te geven die passen bij werk. Zo voorkom je nare verrassingen achteraf en is alles gewoon goed geregeld mét goede verzekeringen en opleidingsmogelijkheden.

Probleemstelling

Modern werkenden hebben veel kansen op de arbeidsmarkt. Ze kunnen zelf de regie nemen, zelfstandig werken en meer inkomsten genereren, maar er liggen risico’s op de loer... Bij Sportverloning.nl bieden we daarom een veilige en goede totaaloplossing voor:

  • administratieverplichtingen;
  • goed verzekerd werken;
  • oneigenlijk gebruik van fiscale faciliteiten;
  • risico’s op late betaling;
  • betalingsverplichting voor btw en IB garanderen.

Modern werkenden kunnen hun administratie en zekerheid eenvoudig regelen met Sportverloning.nl. Dat is ondernemen en eigen baas zijn, maar dan met een gerust hart!

Onze oplossing

Sportverloning.nl ontzorgt door voor modern werkenden te factureren en door de sociale- en fiscale verplichtingen en zekerheden te verzorgen. We zijn niet betrokken bij de overeenkomst die de modern werkende met zijn of haar opdrachtgever afspreekt. Zo houdt hij of zij de volledige regie over zijn/haar opdrachten en inkomen.

We bieden modern werkenden, zonder extra kosten, de mogelijkheid om te sparen voor vakantiedagen en pensioen. Door slimme samenwerkingen met verzekeraars bieden we, onder andere, een verzekering voor arbeidsongeschiktheid of aansprakelijkheid.

We doen dit transparant en eerlijk waarbij we een vaste commissie over de factuur rekenen van 5%. Om loyaliteit te belonen, kan de modern werkende sparen voor korting op deze commissie zodat de modern werkende uiteindelijk slechts 3% commissie betaalt. Loyaliteitspunten kunnen ook ingezet worden op de producten die we aanbieden, zoals onder andere een leaseauto en diverse opleidingen. Zo geniet de modern werkende van mooie kortingen en zijn veel voordelen zelfs gratis.

Contact

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag eigen baas worden op een manier die bij jou past.