Geen zorgen

Risico

Bij een tarief onder de € 16 kunnen we niet instaan voor eerlijke voorwaarden. Mocht er naderhand een conflict ontstaan met de opdrachtnemer, een autoriteit als een verzekeraar, belastingdienst, arbeidsinspectie of het UWV, dan nemen we hier nadrukkelijk afstand van. De opdrachtgever of -nemer kan dan op geen enkele zekerheid bouwen die we bieden. Bij constatering kunnen we de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving opschorten en/of beëindigen, zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn tegenover de opdrachtgever of -nemer en waar nodig melden we dit aan de bevoegde instanties.

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Goed geregeld

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Wanneer je met opdrachtnemers werkt, dan spreek je een all-in tarief af op uur-, commissie- of projectbasis. Wij vinden een gemiddeld minimumtarief per uur essentieel voor het werken als zelfstandige. Er moet namelijk ruimte zijn om voor eigen rekening en risico te werken en de opdrachtnemer moet zich kunnen verzekeren tegen bepaalde risico’s. Het is belangrijk om schijnzelfstandigheid te voorkomen, zodat er geen hoge naheffingen volgen achteraf. Sportverloning biedt je de garantie dat het goed geregeld is.

Goede afspraken

Gevolgen van een arbeidsovereenkomst

Wanneer een tarief onder de € 16 gehanteerd wordt, is er in de regel sprake van een arbeidsrelatie. Als opdrachtgever zal de factuur geen bevrijdende werking hebben en de belastingdienst kan de betaling beoordelen als nettoloon, waarbij de opdrachtgever alsnog loonheffing en premies moeten betalen. Daarnaast kan de belastingdienst een boete geven tot 10 procent met een maximum van € 5.000 voor het feit dat er geen en/of te laat aangifte is gedaan. Tot slot kan de opdrachtnemer als werknemer gezien worden die valt binnen de werkingssfeer en cao waaronder de opdrachtgever werkt.

@lang('guest/entrepreneurs/minimum-rate.parts.1.title')
Jong als opdrachtnemer werken

Regie over eigen inkomen

Jong als opdrachtnemer werken

We krijgen incidenteel de opmerking dat in een arbeidsrelatie het minimumloon lager is bij mensen tussen de 18 tot 21 jaar en men vraagt dan waarom dat niet ook voor opdrachtnemers zo is. Wanneer je als opdrachtnemer werkt, dan werk je voor eigen rekening en risico en neem je de regie over je inkomen. Daar is een minimumtarief voor nodig. Behalve dat we € 16 aan de lage kant vinden, vinden we minder oneerlijk. Iemand huur je in om zijn of haar capaciteiten en dat is niet leeftijdgebonden. Onlangs heeft de Europese commissie voor Sociale Rechten Nederland hierover geoordeeld.

Contact

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag eigen baas worden op een manier die bij jou past.